collowrath: (Default)
Ја знам да мој српски је лош. :p

Листа:

-Чисти кућу.
-Чисти спрата!
-Испећи хлеб за домовник.

-----------------------

-Чисти камин, и дај хлеб са сол на домовник.
-Месни умак, шпагете, хлеб са белим луком, вино, и шалат! Њам њам!!
-Шљивовица, тарот, хлеб и сол. Шљивовица да се дајем на домовник.

То су ствари да желим да постигнем, али... ако не завршим, нећу се љутити! Неће бити проблем јер ја нимам много тога да урадим.

Profile

collowrath: (Default)
collowrath

April 2012

S M T W T F S
1 234567
891011121314
15 161718 192021
22232425262728
2930     

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 23rd, 2017 09:06 am
Powered by Dreamwidth Studios